Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Blue Architect is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Blue Architect heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Blue Architect geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Auteursrechten

De auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan Blue Architect. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Architect.

Links naar andere sites

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Blue Architect. Blue Architect is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Schermresolutie en browser

Deze website wordt het meest leesbaar getoond op een scherm resolutie van minimaal 1024 x 768 pixels. Aangeraden wordt om gebruik te maken van Mozilla Firefox 4, Safari 5 of Internet Explorer 8. Javascript is vereist.